top of page

FORGOTTEN ISSUES OF INSURANCE LAW
(from the Scientific Heritage of Professor M.Ya. Pergament
of the 1920s)

O.Yu. SHILOKHVOST,
Doctor of Legal Sciences

DOI: 10.24031/1992-2043-2019-19-2-203-236

The article is a review of publications published in the first half of the 1920s by the oldest
Soviet civilian M.Ya. Pergament, on various issues of insurance law, including the legal
nature of insurance, the monopoly of state property insurance, the ratio of compulsory
and voluntary insurance, the limits of liability of the insurer state.


Keywords: Mikhail Yakovlevich Pergament; insurance history; monopoly of state
property insurance; Gosstrakh; Civil Code of the RSFSR of 1922.

References

Bol’shoj entsiklopedicheskij slovar’. V 2 t. [Big Encyclopedic Dictionary. In 2 vol.]
(in Russian) / Ed. by A.M. Prokhorov. Vol. 2. Moscow, 1991.
Bruck E. Zwischenstaatliches Versicherungsrecht. Mannheim; Berlin; Leipzig, 1924.
Dombrovsky P.M. Voprosy prava v neokladnom strakhovanii [Questions of Law
in Nontaxable Insurance] (in Russian) // Bulletin of State Insurance. 1923. January.
Nos. 1–2.
Ehrenzweig A. Moderne Entwicklungsbestrebungen im Recht des Versicherungsvertrages.
Mannheim; Berlin; Leipzig, 1925.
Grave K.A., Lunts L.A. Strakhovanie [Insurance] (in Russian). Moscow, 1960.
Krasnikov S.P. Ekonomika i pravo v strakhovanii [Economy and Law in Insurance]
(in Russian) // Bulletin of State Insurance. 1923. Nos. 13–15.
Men E. D.I. Еfremov i gosudarstvennaya strakhovaya monopoliya [D.I. Efremov
and State Insurance Monopoly] (in Russian) // Bulletin of State Insurance. 1925.
August. No. 15.
Men E.M. Gosudarstvennoe strakhovanie imushchestv obobshchestvlennogo sektora
narodnogo khozyajstva: Prakticheskij kommentarij [State Insurance of Property
of the Socialized Sector of the National Economy: A Practical Commentary] (in
Russian). Moscow, 1931.
Men E.M. Gosudarstvennoe strakhovanie imushchestv sel’skogo khozyajstva:
Prakticheskij kommentarij [State Agricultural Property Insurance: A Practical Comment]
(in Russian). Moscow, 1931.
Men E.M. Yuridicheskaya priroda strakhovogo dogovora [The Legal Nature of the
Insurance Contract] (in Russian) // Bulletin of State Insurance. 1923. Nos. 7–8.
Pergament M.Ya. Institut gosudarstvennogo imushchestvennogo strakhovaniya
v RSFSR: Doklad v Yuridicheskoj komissii Petrogradskogo otdeleniya Instituta
finansovo-ekonomicheskikh issledovanij [Institute of State Property Insurance in
the RSFSR: Report to the Legal Commission of the Petrograd Branch of the Institute
for Financial and Economic Research] (in Russian) // Bulletin of State Insurance.
1923. January. Nos. 1–2.
Pergament M.Ya. K voprosu o gosudarstvennom imushchestvennom strakhovanii
[On State Property Insurance] (in Russian) // Economic Life. 1922. July 2. No. 145.
Pergament M.Ya. Mezhdugosudarstvennoe pravo strakhovaniya [Interstate Insurance
Law] (in Russian) // Bulletin of State Insurance. 1925. August. No. 16.
Pergament M.Ya. Nashe gosudarstvennoe strakhovanie i kontsessioner-inostranets
[Our State Insurance and Foreign Concessionaire] (in Russian) // Bulletin of
State Insurance. 1922. 30 October – 7 November. Nos. 8–9; 30 November. No. 10.
Pergament M.Ya. Neskol’ko slov v otvet strakhovomu agentu P.R. Vejsu [A Few
Words in Response to the Insurance Agent P.R. Veis] (in Russian) // Bulletin of
State Insurance. 1924. June. Nos. 11–12.
Pergament M.Ya. Novejshie tendentsii v evolyutsii dogovornogo strakhovogo
prava [The Latest Trends in the Evolution of Contractual Insurance Law] (in Russian)
// Strakhovoj sbornik [Insurance Collection] / General Directorate of State
Insurance [Issue One]. Moscow, 1926.
Pergament M.Ya. O dekrete 6-go oktyabrya 1921 g. [On the Decree of 6 October
1921] (in Russian) // Bulletin of State Insurance. 1922. 10 September. No. 5.
Pergament M.Ya. O gosudarstvennoj strakhovoj monopolii [On the State Insurance
Monopoly] (in Russian). Moscow, 1923.
Pergament M.Ya. Otradnoe mnenie kompetentnogo uchrezhdeniya [Pleasant
Opinion of the Competent Institution] (in Russian) // Bulletin of State Insurance.
1923. June. Nos. 11–12.
Pergament M.Ya. Pouchitel’nyj i otradnyj yubilej [An Instructive and Gratifying
Anniversary] (in Russian) // Bulletin of State Insurance. 1925. October. No. 19.
Pergament M.Ya. Vprave li inostrannye strakhovye obshchestva naznachat’ agentov
i prinimat’ strakhovaniya na territorii SSSR? [Do Foreign Insurance Companies
Have the Right to Appoint Agents and Take Insurance on the Territory of the USSR?]
(in Russian) // Bulletin of State Insurance. 1924. January. No. 1.
Pergament M.Ya. Еshche k voprosu o yuridicheskoj prirode strakhovaniya [More
to the Question of the Legal Nature of Insurance] (in Russian) // Bulletin of State
Insurance. 1923. November. No. 21.
Populyarnyj finansovo-ekonomicheskij slovar’ [Popular Financial and Economic
Dictionary] (in Russian) / Ed. by D.P. Bogolepov, M.G. Bronsky, N.N. Derevenko.
Moscow, 1925.
Raykher V.K. Gosudarstvennoe imushchestvennoe strakhovanie v SSSR [State
Property Insurance in the USSR] (in Russian) / Ed. by M.Ya. Pergament. St. Petersburg,
1924.
Raykher V.K. Obshchestvenno-istoricheskie tipy strakhovaniya [Historical Types
of Insurance] (in Russian) / Institute of Law of the Academy of Sciences of the USSR.
Moscow; St. Petersburg, 1947.
Rybnikov S.A. Yuridicheskaya priroda vzaimootnoshenij storon v obyazatel’nom
strakhovanii [The Legal Nature of the Relationship of the Parties in Compulsory
Insurance] (in Russian) // Bulletin of State Insurance. 1923. Nos. 11–12.
Serebrovsky V.I. Izbrannye trudy [Selected Works] (in Russian). Moscow, 1997.
Veis P.R. O yuridicheskoj prirode obyazatel’nogo strakhovaniya [On the Legal
Nature of Compulsory Insurance] (in Russian) // Bulletin of State Insurance. 1924.
March. Nos. 5–6.
Voprosy strakhovaniya v Gosplane [Insurance Issues in the State Planning Committee]
(in Russian) // Economic Life. 1922. July 2. No. 145.


Information about the author

Shilokhvost O.Yu. (Moscow) – Doctor of Legal Sciences (e-mail: ochilokhvost@
mail.ru).

bottom of page