top of page

Проблемные вопросы применения ст. 174 ГК РФ

А.Г. Карапетов

доктор юридических наук,
директор Юридического института "М-Логос", профессор Высшей школы экономики,
главный редактор Вестника экономического правосудия РФ


DOI: 10.24031/1992-2043-2018-18-1-86-149

Настоящая статья посвящена разбору практических проблем применения ст. 174 ГК РФ, включая те, которые поставлены в связи с обновлением редакции данной статьи в 2013 г. Автор выделяет основные вопросы, анализирует судебную практику высших судов и предлагает варианты возможной интерпретации.

Ключевые слова: ограничения полномочий; злоупотребление полномочиями.
 

References


Baigusheva Yu.V. Predstavitel’stvo (zamechaniya k Postanovleniyu Plenuma VS RF ot 23.06.2015 № 25 «O primenenii sudami nekotorykh polozhenij razdela I chasti pervoj Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federatsii») [Representation (Remarks to the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 23 June 2015 No. 25 «On the Application by Courts of Some Provisions of Section I of Part One of the Civil Code of the Russian Federation»)] (in Russian) // Herald of Economic Justice of the Russian Federation. 2016. No. 1. 

Baigusheva Yu.V. Predstavitel’stvo [Representation] (in Russian). Yaroslavl, 2015.

Egorov A.V., Gromov A.A. Prakticheskij kommentarij k pervomu i vtoromu blokam izmenenij v GK RF. Samye znachimye pravki [Practical Commentary to the First and Second Blocks of Amendments to the Civil Code of the Russian Federation. The Most Significant Amendments] (in Russian). Moscow, 2014.

Egorov A.V., Papchenkova E.A., Shirvindt A.M. Predstavitel’stvo: issledovanie sudebnoj praktiki [Representation: Study of Judicial Practice] (in Russian). Moscow, 2016.

Karapetov A.G., Saveliev A.I. Svoboda dogovora i ee predely. V 2 t. T. 1 [Freedom of Contract and Its Limits. In 2 vols. Vol. 1.] (in Russian). Moscow, 2012.

Kuznetsov A.A. Organ yuridicheskogo litsa kak ego predstavitel’ [Agency of the Juridical Person as Its Representative] (in Russian) // Herald of Economic Justice of the Russian Federation. 2014. No. 10.

Kuznetsov A.A. Osparivanie krupnykh sdelok i sdelok s zainteresovannost’yu: obshchie zamechaniya [Challenging of Significant Transactions and Interested Party Transactions: General Comments] (in Russian) // Herald of Economic Justice of
the Russian Federation. 2014. No. 2.
 

Information about the author


Karapetov A.G. (Moscow) – Doctor of Legal Sciences, Director of M-LOGOS Law Institute, Professor at the Higher School of Economics, Editor-in-Chief of the «Herald of Economic Justice of the Russian Federation» (119049, Moscow, Donskaya St., 1; e-mail: karapetovag@gmail.com).

bottom of page